Ruusu-Ristin Kirjallisuusseuran kustantamia kirjoja.

Ladattavat kirjat

Jeesuksen Jooga

Jeesuksen Jooga
Mauri Lehtovirta

Kun kristillinen ajattelu pysähtyy paikoilleen ja sementöityy eikä henki jaksa kulkea, on syytä palata opetuksen lähteille. Yhä uudelleen on syytä kysyä, mitä Jeesus meille todella opetti. Kirkkokunnilla ei ole monopolia kristinuskon tulkintoihin. Se on meillä jokaisella.

On ilmeistä, että ikivanha itämainen joogan perinne oli Jeesukselle tuttua. Jeesuksen jooga palauttaa keskusteluun mahdollisuuden tarkastella Mestarin opetuksia tuoreesta näkökulmasta. Kirja suuntaa katseen Jeesuksen opetuksen ytimeen, vuorisaarnaan ja pohtii tätä suurta opetuspuhetta jälleensyntymisen ja karman lain tosiasioiden pohjalta. Näin Jeesuksen jooga luo osaltaan siltaa lännen ja idän henkisten kehitysjärjestelmien välille. Ne molemmat johtavat meitä ymmärrykseen, vapauteen ja valaistumiseen.

Uuden ajan Kalevala-avain

Uuden ajan Kalevala-avain
Kauno Mannonen

Suomen kansalliseepos Kalevala on kokonaisvaltainen kuvaus ihmisen tarkoituksesta ja päämäärästä. Kalevala-asiantuntija Kauno Mannonen on suosittu luennoitsija kouluilla ja erilaisissa tilaisuuksissa. Huippupidetyt esitelmänsä ja oppinsa hän tuo lukijan pohdittavaksi Uuden ajan Kalevala-avain-teoksessa. Selkokielisesti Mannonen näyttää, kuinka kalevalainen suuri viisaus löydetään vasta henkisellä avaimilla. Hän kertoo myös, miksi monet viisaudet ovat pysyneet salassa suomalaisilta. Hän antaa myös vastauksen kysymyksiin, miksi Suomen kansa on ennen tiennyt asioita, jotka ovat meidän ajallemme yhä mysteerioita. Kansanhistorian ohella Kalevala on teos, joka ohjaa ihmistä viisastumaan ja siten auttaa häntä vapautumaan turhista kärsimyksistä.

Lämminhenkisesti ja selkeästi Kalevala-asiantuntija antaa yllättäviä näyttöjä Kalevalan mahdista ja moninaisista tarkoituksesta ihmisen parhaaksi. Kansainvälisten tutkijoiden ja tiedemiesten ohella hän tuo esille Suomen kansan syntyhistorian hämmästyttävät vaiheet ”aikojen alusta” lähtien. Uuden ajan Kalevala-avain-teos on kuvitettu. (Kustantaja Ediko)

Kalevalatutkimuksia

Kalevalatutkimuksia
Eeva Rissanen, Niilo Rissanen, Sylvi Pöyry

KUN VÄINÄMÖINEN ON
KASTANUT MARJATAN POJAN
KARJALAN KUNINKAAKSI:

”Lauloi kerran viimeisensä,
Lauloi vaskisen venehen,
Kuparisen umpipurren.
Itse istuvi perähän,
Läksi selvälle selälle;
Virkki vielä mennessänsä,
Lausui Lähtiellensä:
”Annappas ajan kulua,
Päivän mennä, toisen tulla,
Taas minua tarvitahan,
Katsotahan, kaivatahan,
Uuen Sammon saattajaksi,
Uuen soiton suorijaksi,
Uuen kuun kulettajaksi,
Uuen päivän päästäjäksi,
Kun ei kuuta, aurinkoa
Eikä ilmaista iloa.”
(Kalevala 50:484-500

Elämää kuoleman jälkeen

Elämää kuoleman jälkeeen
Pekka Ervast

Kirja käsittelee kuoleman jälkeisiä välitiloja, sekä ennen kaikkea omaa tehtäväämme ihmisinä. Teoksesta käy myös selvästi esille se uusi sanoma, minkä Jeesus Kristus toi tähän ihmiskuntaan.

Meillä ihmisillä on tehtävä juuri tämän maan päällä,  me olemme Jumalan poikia. Meidän pitää luoda onnea tähän maailmaan.

Nostradamus ja Gagliostro

 

Nostradamus ja Cagliostro
Pekka Ervast

Kirja esittelee kaksi menneinä vuosisatoina elänyttä eurooppalaista salatieteilijää. Se kuvailee tällaisten poikkeusyksilöiden elämäntapaa ja yrityksiä välittää omia oivalluksiaan ympäröivään yhteiskuntaan. Nostradamus oli ensisijaisesti etevä näkijä, joka kykeni tavoittamaan tulevaisuuden tapahtumia yli vuosisatojen. Cagliostro puolestaan muistutti aikalaisiaan siitä ikivanhasta viisaudesta, joka on löydettävissä arkiajattelun takaa. Kirja sisältää kaksi Pekka Ervastin pitämää esitelmäsarjaa, joista ensimmäinen käsittelee Nostradamusta ja toinen Cagliostroa. Nostradamuksen ennustuksista kertoessaan Pekka Ervast kuvailee myös sitä, miten on mahdollista, että ihminen voi ennustaa. ”Silloin hänen tajuntansa täytyisi hetkeksi joutua kosketuksiin jumalaisen tajunnan ja tiedon kanssa. Inhimillinen ennustaminen on mahdollinen, jos ihmisen tajunta joutuu kosketuksiin sen tiedon kanssa, joka on olemassa maailmankaikkeudessa jumalaisessa tajunnassa.”

Selostaessaan Cagliostron vapaamuurariviisautta Pekka Ervast kuvaa mm. elämän koulua, jota me ihmisinä käymme. Siinä yhteydessä hän avaa ruusu-symboliikkaa: ”Heidän täytyi käydä koulua, heidän täytyi käydä ilmenneen elämän koulua, jotta he voisivat tulla tietoisiksi omasta sisimmästään, omasta sisäisestä elämästään. Tai toisin sanoen, jotta he voisivat pukeutua ruusun kaapuun, jotta he voisivat pukeutua rakkauden hahmoon.”

Kalevalan avain

Kalevalan avain
Pekka Ervast

Yksi Ervastin keskeisimpiä teoksia, jossa hän tarkastelee kansalliseepostamme ainutlaatuisella tavalla ja auttaa lukijaa ymmärtämään Kalevalamme ”syviä vesiä” ja sen yhteyttä maailman muihin suuriin pyhiin kirjoihin. Ainutlaatuinen tutkimus suomalaisesta pyhästä kirjasta ja eeppoksesta Kalevalasta. Pekka Ervast nostaa esiin muinaisen suomalaisen tietäjäviisauden mikä on kätkettynä Kalevalassa. Hän rinnastaa Kalevalamme muihin tunnettuihin eepoksiin ja pyhiin kirjoihin. Ja osoittaa kuinka Kalevalasta on löydettävissä kätkettynä elämän ja kuoleman jumalallisia mysteerioita, se on kirja joka antaa totuudenetsijälle avaimia saavuttaa ja tuntea yliluonnollista tietoa.

Vihkimyksen polku

 

Vihkimyksen polku
Pekka Ervast

Teos perustuu kirjailija Pekka Ervastin pitämiin esitelmiin, joissa hän okkultisen tiedon valossa kuvaa ihmisen historiaa ja kehitystä. Hän toteaa, ettei ihminen ole vain pystyyn noussut eläin, vaan sisäisesti jotain, joka on nostanut ihmisen pystyyn. Ihmisen on tutkittava itseään, tultava omien kokemustensa kautta itsetietoiseksi, sillä ihmisen sisäisen kehityksen edellytykset ovat hänessä itsessään. Hänen ensimmäinen velvollisuutensa ihmisenä on tulla totuudenetsijäksi. Ihmiskunnan piirissä on aina ollut auttajia, henkisiä opettajia, joiden puoleen ihminen on totuudenetsijänä voinut kääntyä. Ervast kuvaa vihkimyksiä eri aikakausina ihmisen eri kehitysasteilla ja kiinnittää huomiota niihin moninaisiin kokemuksiin, joita totuudenetsijä vihkimyksen polulla kohtaa.

Viidennen kulttuurin tehtävä

 

Viidennen kulttuurin tehtävä
Pekka Ervast

Teosofian henkinen sisältö on ilmentää sitä Kristuselämää, joka Jeesus Kristuksen saavutuksen kautta laskeutui ihmiskuntaan ja joka sisästä päin inspiroi uuteen henkiseen kulttuuriin. Sen perusohjeina ovat rauha ja rakkaus, kaikkien ihmisten keskinäinen veljeys. Vanha sotainen ja väkivaltainen elämänkäytäntö on poistuva vähitellen näyttämöltä. Teosofinen liike lähti korkealta hengen maailmasta ja se otti vastaan Kristuksen antaman kulttuurisysäyksen. Alusta lähtien sen ohjelmapykäliin on kuulunut veljeyden ytimen muodostaminen. Kirja on keskitetty kuvaus siitä, millä tavoin teosofiset opettajat H. P. Blavatskysta Rudolf Steineriin tulivat työssään ja opetuksessaan edustaneeksi eri kulttuureja niiden voitoissa ja saavutuksissa.

Jeesuksen salakoulu

 

Jeesuksen Salakuoulu
Pekka ervast

Pekka Ervast käsittelee kristinuskoon sisältyvää henkisen kasvun tietä, johon ei yleensä juurikaan ole kiinnitetty huomiota. Jeesuksen antamat elämänohjeet kuvataan järjestelmällisenä menetelmänä, jota noudattamalla ihmisestä tulee itsetietoinen ”taivaan valtakunnan” jäsen. Tämä tarkoittaa, että ihminen löytää tavan ymmärtää ja kokea elämää, jossa kaikki hänen persoonalliset rajoituksensa ylittyvät ja hän voi elää kokonaan rakkauden täyttämänä.

Eino Leinon henkinen testamentti

 

Eino Leinon henkinen testamentti
Esko Mustonen

Esko Mustonen, joka tuli tunnetuksi Yleisradion Sävellahjan monivuotisena juontajana sekä sittemmin myös useiden rajatiedon kirjojen välityksellä, paneutuu viimeiseksi jääneessä kirjassaan Eino Leinoon. Hänestä Mustonen valottaa sitä puolta, jota kirjallisuudessamme on vähemmän käsitelty: hänen teosofista maailmankatsomustaan. Se välittyy esimerkiksi teoksesta Alla kasvon Kaikkivallan, jota Mustonen pitääkin Eino Leinon henkisenä testamenttina.

Käsikirjoituksensa Eino Leinon henkinen testamentti Esko Mustonen sai valmiiksi vähän ennen kuolemaansa, joten kirja ilmestyy tekijänsä postuumina. Sitä voitanee pitää myös hänen henkisenä testamenttinaan lukijoilleen. Kirjassa puhutaan rinnatusten Eino Leinosta ja Suomen teosofisen liikkeen keskushahmosta Pekka Ervastista.

Se on tervetullut puheenvuoro Eino Leino -tutkimuksiin.

 

Kirjat aakkosellisessa järjestyksessä

Ajatuksen ja käden parantava voima
Terveyden ja sairauden kysymystä ja eri parantamismenetelmiä käsittelevä kirja. Christian sciencea, hypnotismia ja psykoanalyysin varhaismenetelmiä, suggestiota sekä magnetismia selostetaan niin näkyvän kuin näkymättömän maailman kannalta. Kirja opastaa myös, miten jokainen meistä voi kehittää itsessään sairautta parantavia ominaisuuksia ja sitä elämänasennetta, jonka yhtenä tunnusmerkkinä on terveyden salaisuuden ratkeaminen.

Alempi ja ylempi jooga
Esitelmäsarja, joka käy läpi itä- ja länsimaisia mielen ja ruumiin hallitsemiseen tähtääviä menetelmiä alimmasta fakirismista ylimpään joogaan. Ervast kertoo mm. jesuiittojen ja rosencreuzilaisen veljeskunnan vähemmän tunnetuista henkisistä harjoituksista. Viimeisessä luvussa hän hahmottaa kristillistä joogaa, joka avaa länsimaiselle ihmiselle tien yhä avartuvaan henkiseen kokemiseen.

Avioliitto ja lapsen kasvatus

Ihmisen henkisen kehityksen kannalta avioliittoa ja lapsen kasvatusta ja niiden päämääriä hahmottava esitelmäsarja. Kasvatusta käsittelevä osa poikkeaa ns. kasvatusoppaista, sillä Ervastin lähtökohtana on ihminen jälleensyntyvänä henkisenä olentona. Tätä taustaa vasten hän piirtää suuntaviivat kasvatukselle, joka pyrkii tukemaan ihmisessä olevaa hyvää ja kasvattamaan tulevistasukupolvista fyysisen maailman kansalaisia, jotka henkisen olemuksensa muistaen pyrkivätelämässään yhä lähemmäs Jumalaa.

Christosophia

Kolmeen osaan jakaantuva kirja. ”Mitä on usko” tarkastelee uskon psykologiaa ja sisältöä. ”Pieni Ruusu-Ristikatekismus”, joka on julkaistu myös omana kirjasenaan kertoo kysymysten ja vastausten muodossa kristinuskon, erityisesti Jeesuksen opetusten ydinkohdista. Kolmasosa, ”Christosophia” eli viisaus Kristuksesta tarkastelee Jeesus Kristukseenliittyviä kiisteltyjä kysymyksiä. Näitä ovat mm. evankeliumien luotettavuus, Jeesuksen syntymä ja Kristuksen toinen tuleminen.

Esoteeriset koulut ja okkultinen maailma

Tämä eripainoksena julkaistu esitelmä ottaa kantaa kaupallisiin yrityksiin, jotka maksua vastaan auttavat ihmisiä kehittämään itsessään erityisiä ominaisuuksia, kuten selvänäköä tai ennustamisen kykyä. Ervast selvittää laajalti niitä okkultisia olentojoukkoja eli voimia, jotka vaikuttavat ihmisen pyrkimyksiin. Niitä on erilaisia ja niillä on omat esoteeriset koulunsa. Ainoa oikea esoteerinen koulu on kuitenkin se, joka opettaa ihmiselle hyvyyttä ja epäitsekkyyttä ja kääntää hänen katseensa maallisista ansioista korkeampiin pyrkimyksiin.

Gnostikot
Ervastin kuoleman jälkeen julkaistu esitelmäsarja kertoo Johanneksen seurakunnan, gnostikkojen kristinuskon tulkinnasta ja elämänymmärryksestä. Kirja syventyy tarkastelemaan erityisesti ihmiskunnan ja yksilön lunastustyötä yhtäältä Jeesus Kristuksen elämäntehtävän kannalta, toisaalta sisäisenä prosessina jokaisen yksilön elämässä. Lähtökohtanaan gnostikoiden ”pistis”, uskon määritelmä, kirja tutkii uskon elämän eri vaiheita sekä niihin liittyviä kokemuksia.

Henkiseen tietoon

”Henkiseen tietoon” käsittelee kolmea aihepiiriä.Ensimmäisissä luvuissa tarkastellaan ihmisen nykyisten sekä vielä uinuvassa tilassaolevien aistien tarkoitusta ja rakennetta. Seuraavissa luvuissa kosketellaan Patandsjhalin joogaharjoituksia ja niiden vaikutusta ihmisen rakenteeseen. Lopuksi Ervast tutkii kuolemanjälkeistä elämää ja niitä kokemuksia, joiden pariin ihminen tuolloin joutuu.

”Hiljaisuuden Ääni”
Tämä pieni kirjanen on eräänlainen H. P. Blavatskyn ”Hiljaisuuden Ääni” kirjan esittely. Hiljaisuuden ääni on katkelma vanhasta itämaisesta mystisestä teoksesta ja sen teksti on vaikeatajuista. Ervast antaatässä joitakin viitteitä sen lukemiseen ja ymmärtämiseen. Hän käy läpi Hiljaisuuden Äänen pääkohdat ja antaa avaimet niiden käsittämiseen. Vaikkakin pienimuotoinen, tämä teos kuvailee ihmisen henkistä kehitystä harvinaisen kauniilla ja koskettavalla tavalla.

H.P. Blavatskysta sananen
Kolmen kirjan sarjan ensimmäinen osa tarkastelee Teosofisen Seuran perustajan H.P. Blavatskyn elämäntehtävää ja syitä, jotka osittain estivät sen toteutumisen. Toinen luku, ”H.P. Blavatskyn suurin ihme” kertoo Salaisen Opin synnystä ja H.P.B.:n työskentelytavoista. Monet meidän aikamme tieteen tosiksi paljastamat Salaisen Opin väittämät kertovat siitä viisaudesta ja ikivanhasta tiedosta, jonka välittämiseksi länsimaiselle materialismiin eksyneelle ihmiselle teos aikanaan kirjoitettiin.

H.P. Blavatsky ja hänen teosofiansa
Blavatsky-sarjan viimeinen osa antaa analyysin H.P. Blavatskyn luonteesta ja kertoo hänen kaipuustaan löytää ratkaisu olemassaolon kysymykseen. Kirja esittelee myös H.P.B.:n pääteokset Hunnuton Isis ja Salainen Oppi. Ihmisen syntyperää ja rotujen historiaa esitellään laajalti, samaten yksilön elämää niiden valossa.

”H.P.B.” Neljä kuvaelmaa XIX:nen vuosisadan sfinksin elämästä

Tässä näytelmässä Ervast kertoo H. P. Blavatskystä ”sisältäpäin”, hänen kokemuksiinsa eläytyen. Lukija saa käsityksen siitä valtavasta, koko ihmisen ja sielunelämän käsittävästä työpanoksesta, jolla H.P.B.toteutti hänelle annettua tehtävää sisäisen maailman esteistä,”kulttuuripiirien” arvostelusta ja halveksunnasta, jopa ”ystäviensä” väärinkäsityksistä huolimatta.

Ihmisen synty

Tutkimus inhimillisen minuuden kehittymisestä, sen eri olemuspuolten syntyhistoriasta ihmiskunnan varhaisemmissa vaiheissa sekä niiden ulkopuolisten voimien luonteesta, jotka tähan kehitysprosessiin ovat vaikuttaneet. Kirja valottaa myös niitä lukuisia kehitysimpulsseja, joiden kohteena ihminen on ja joiden vähittäisestä yhteensovittumisesta muodostuu ehjä kokonaisuus.

Ihmiskunnan varhaisvaiheita
Tämä kirja tarkastelee ihmiskunnan alkuvaiheita ja kehittymistä nykyiseen tilaansa sekä kehitykseen vaikuttaneita voimia. Se sisältää myös mielenkiintoisen analyysin uskonnon rakenteesta, jonka valossa Ervast pohtii uskonnon alkeellisia muotoja ja niiden henkistä taustaa. Muinaisten kaldealaisten viisautta, Gilgamesh-tarua ja kertomusta Babelin tornista käsitellään kutakin omassa luvussaan länsimaista historian- ja uskontokäsitystä avartavalla tavalla.

Ihmisyyden uskonto

Viiteen itsenäiseen osaan jakaantuva teos. ”Uuden ajan aamunkoitteessa” kuvailee tulevaisuuden uskontoa, sivistystä ja ihmistä. ”Olemmeko käsittäneet oikein” tutkii Teosofisen Seuran historiaa ja sen kykyä toteuttaa yhtä perusaatettaan, veljeyttä. ”Mestarit ja teosofinen liike” kertoo mestarien etsimisen ehdoista ja heidän opetuksistaan. ”Vesimiehen merkeissä” sisältää näkemyksiä vesimiehen ajan alkamisesta ja luonteesta. ”Pari päiväkysymystä” käsittelee aikansa yhteiskunnallisia oloja ja niihin vaikuttavia henkisiä virtauksia.

Itsemurha ei ole oikea ratkaisu
Tämä omana kirjasenaan julkaistu esitelmä pyrkii ymmärtämään itsemurhan syitä ja seurauksia näkyvän, mutta ennen kaikkea näkymättömän maailman kannalta. Selvänäköisiin tutkimuksiin pohjautuen se keskittyy kuvailemaan niitä kuolemanjälkeisiä tiloja, joissa ihminen joutuu elämään kunnes hän olisi kohdannut kuoleman luonnollisesti. – Nämä sieluntilat kertovat omalta osaltaan siitä virhearvioinnista, joka itsemurhan taustalla usein piilee.

Jeesuksen salakoulu
Pekka Ervast käsittelee kristinuskoon sisältyvää henkisenkasvun tietä, johon ei yleensä juurikaan ole kiinnitetty huomiota. Jeesuksen antamat elämänohjeet kuvataan järjestelmällisenä menetelmänä, jota noudattamalla ihmisestä tulee itsetietoinen ”taivaan valtakunnan” jäsen. Tämä tarkoittaa, että ihminen löytää tavan ymmärtää ja kokea elämää, jossa kaikki hänen persoonalliset rajoituksensa ylittyvät ja hän voi elää kokonaan rakkauden täyttämänä.

Saatavana myös englanniksi: The Esoteric School of Jesus

Jeesus Kristuksen elämänymmärrys

Tiivis kirja, joka käsittelee yhtäältä Jeesus Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen okkultista merkityssisältöä, toisaalta sitä elämänymmärrystä, jonka takia Jeesus kuoli. Ervastin mukaan ihmiselämässä vuorottelee kolme perusvoimaa: vapaus, totuus ja rakkaus. Ne antavat perussävelen eri elämänvaiheille, lapsuudelle, nuoruudelle, aikuisuudelle ja vanhuudelle. Näitä voimia kuuntelemalla saamme käsityksen siitä tiestä, jonka Kristus ihmiskunnalle kuolemallaan avasi ja jota seuraamalla me rakennamme perustaa taivaan valtakunnalle maan päällä.

Jumala ja luominen
”Jumala ja luominen” tutkii aurinkokuntamme muodostumista sisäisenä ja henkisenä prosessina sekä tämän sisäisen olemuksen ilmentymistä aineeseen. Edelleen se kuvaa tämän sisäisen olemuksen jakaantumista itsenäisiin osailmennyksiin, joista lopulta muodostuu kehitysalusta inhimillisen minuuden ilmentymiselle ja kehittymiselle.

Jumala ja onni
”Jumala ja onni” on Pekka Ervastin parhaita ja eheimpiä teoksia. Se osoittaa johdonmukaisella tavalla, miten totuutta etsivä ihminenvoi päästä henkilökohtaiseen, kouriintuntuvaan kokemukseen siitä, että Jumala onolemassa ja rakastaa häntä ja kaikkia ihmisiä muuttumattomalla rakkaudella. Tämäkirja antaa ruusuristiläisen maailmankatsomukseen vähemmän tutustuneellekin selkeän kuvan siitä, mihin Ruusu-Risti pohjimmiltaan pyrkii.

Jeesus Kristus ihmisenä ja jumalana
Ervastin viimeisiä esitelmäsarjoja, jossa hän tarkastelee Jeesusta henkilönä inhimillisine elämänkokemuksineen ja Jumalan Poikana. Laajalti käsitellään myös Jeesuksen suhdetta karman lakiin ja sitä sisäistä kehitystä,jonka seurauksena ihminen vapautuu karmasta. Tämä edellyttää, että hän oppii käytännön elämässä noudattamaan Jeesuksen elämänohjeita ja tekemään rakkaudentekoja. Vasta silloin hänessä voi herätä Jumalan Poika ja hän voi askel askeleelta kulkea vapautta kohti.

Jeesus Kristus maailman vapahtaja
Tämä kirja syventyy Jeesuksen opetuksiin eettisin äelämänohjeina. Erityisesti tarkastellaan Jeesuksen henkilön ainutlaatuisuutta ihmisenä sekä Jumalan Poikana. Ehtoollisen asettamisen ideaa tutkitaan sen syvempien ja sisempien aspektien kannalta.

Jumalallinen suunnitelma ja teosofia käytännössä
Ervast selvittää paljon väärinkäsityksiä aiheuttanuttakäsitettä ”Jumalainen suunnitelma”, jonka sisältö on ihmisen kasvaminen täydelliseksi. Elämänasenne, jota tämä kasvu edellyttää, on käytännöllinen. Sen ydin on, että ihminen lakkaa vastustamasta omaa kohtaloaan ja velvollisuuksiaan;päinvastoin hänen tulee ottaa kiitollisena vastaan mitä elämä hänelle tarjoaa. Näinhän ikäänkuin lunastaa oman paikkansa elämässä. Vastaanottavaiselle ihmiselle elämä tarjoaa yhä suurempia tehtäviä, jotka tuovat mukanaan yhä syvempiä kokemuksia, onnea ja rauhaa.

Johanneksen evankeliumi
Johanneksen evankeliumi poikkeaa muista evankeliumeista siinä, että se esittää asiat mystiseltä, symboliselta kannalta enemmän kuinhistoriallisina tapahtumina. Näissä esitelmissä Ervast antaa avaimen Jeesuksenelämässä ja opetuksissa esiintyvän kristillisen mystiikan ymrnärtämiseen. Johanneksen evankeliumi johtaa lukijan pohtimaan Jeesuksen ihmetöitä ja muita siinä kuvattuja tapahtumia. Se viitoittaa myös tien ihmiselämän perustavien kysymysten äärelle tarkastelemalla mm. pahan syntyä, sen voittamista ja ikuisen elämän saavuttamisen mahdollisuutta.

Jälleensyntymisen mysteereitä
Ervast selostaa ihmisen rakennetta jälleensyntymisen lain valossa. Hän kertoo myös elämän koulusta, jota ihminen käy jälleensyntymästätoiseen ja siitä henkisen kasvun tiestä, jota pitkin ihmisen taipale täydellisyyttä kohti kulkee.

Jälleensyntymismuisti
Tämä tiivis esitelmä analysoi ihmisen muistin toimintaperiaatteita ja selostaa salatieteen valossa luonnon muistia, johon on piirretty kaikki tähän mennessä tapahtunut. Näiden pohjalta ja esimerkkien avulla Ervast selostaa jälleensyntymismuistin luonnetta ja sen tajunnantilan saavuttamista, jonkamyötä jälleensyntymismuisti ihmisessä alkaa toimia.

Kalevalan avain
Yksi Ervastin keskeisimpiä teoksia, jossa hän tarkastelee kansalliseepostamme ainutlaatuisella tavalla ja auttaa lukijaa ymmärtämään Kalevalamme”syviä vesiä” ja sen yhteyttä maailman muihin suuriin pyhiin kirjoihin.

Karma ja sairaudet
”Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää”.Sanalasku ilmaisee jälleensyntymästä toiseen toimivan karman eli syyn ja seurauksen lain ytimen. Nämä esitelmät pohtivat ihmisen suhdetta karmaan sekä eräitä hänen toimintansa ja elämänasenteensa karmallisia seurauksia, sairauksia. Tarkastelun kohteena ovat myös ne keinot, joiden avulla hän oppii käytännössä vapautumaan vanhasta karmastaan ja elämään elämää, joka ei synnytä uutta karmaa.

Kirkko-ekleesia
Ervast palauttaa lukijan mieleen kirkon alkuperäisen tarkoituksen ja tehtävän, joista nykykirkkomme on aikojen saatossa loitontunut. Hänkäsittelee kirkkoa sen jäsenten muodostamana yhteisönä, yhteiskunnallisena laitoksena sekä mysteeriolaitoksena, jonka tehtävänä on auttaa yksilöä eteenpäin kristillisellä itsekasvatuksen tiellä.

Kiusausten koulussa
Esitelmäsarja, jossa Ervast tutkii entisajan mysteeriolaitosten vihkimyskokeiden vastineita nykyihmisen elämässä. Elämän maakoe,tuli-, vesi- ja ilmakoe ovat etappeja ihmisen sisäisen kehityksen tiellä ja niiden läpäiseminen edellyttää eettisten elämänasenteiden sisäistämistä. Kokeet suoritettuaan ihminen muuttuu elämän pojaksi, jolla on kyky auttaa veljiään ja tuottaailoa ympäristölleen.

Kristuksen toinen tuleminen
Vuonna 1925 pidetty esitelmä kuvaa alkanutta uutta aikakautta, jonka henkenä on uskonnollisen totuuden etsiminen. Se luonnehtii uuden ajan totuudenetsijälle avautuvia totuuksia, joista tärkein on kokemusperäinen tieto Kristuksen toisesta tulemisesta. Tämä ei tapahdu fyysisesti vaan sisäisesti ihmisen löytäessä Kristuksen hengessään.

Kristuksen tutkimaton rikkaus
Tämä kirja kertoo ihmiskunnan ja yksilön suhteesta Kristukseen ja valottaa Kristuksen tehtävää ja pyrkimyksiä menneinä aikakausina. ”Kristus” on elävä mutta persoonaton kosminen Kristusprinsiippi. – Myös Jeesuksen suhdetta Kristukseen tutkitaan, samoin niitä ihmiselämän vaiheita, jotka luonnostaan ovat otollisimpia Kristuksen vastaanottamiseen.

Kristus meissä
Kirja Kristuksen vaikutuksesta ihmiselämään sen eri kehitysvaiheissa. Jeesuksen elämää tarkastellaan esimerkkinä kristusvoimien ilmenemisestä totuudenetsijän elämässä. Se kuvataan symbolisena näytelmänä, jokatoistuu erilaisine kokemuksineen totuudenetsijän elämänvaiheissa.

Kuka auttaa meitä kuolemassa
Kuolemaan liittyviä vastaamattomia kysymyksiä on monia. Sentähden kuolema on useimmille meistä pelottava asia. Ervast puhuu kuolemasta luonnollisella tavalla ja avaa silmämme näkemään myös kuolemanjälkeistä todellisuutta, ”kuoleman kulttuuria”. Hän selvittää myös Kristuksen ja kuoleman välistä suhdetta ja sitä valtavaa elämänmuutosta, jonka ihminen kokee vastaanottaessaan Kristuksen.

Metafyysisiä tutkielmia-sarja

I Teosofia hengen uskontona

Ervast pohtii selkeällä tavalla tiedon ja uskomisen, subjektiivisen ja objektiivisen perustavanlaatuisia kysymyksiä.

II Onko Kalevala ”pyhä” kirja?

Eräänlainen jatko-osa Kalevalan avaimeen. Ervast pyrkii selventämään kantaansa Kalevalaan ja kansantaruihin yleensä niin myytteinä kuin historiallisina tapahtumina. Hän ottaa kantaa aikansa tutkijoiden käsityksiin ja valottaa omaa käsitystään myyttien okkultisesta synnystä sekä Kalevalan tarujen suomalaisuudesta.

III Kirkonopin teosofia
Nämä lyhyehköt, tiiviit esitelmät palauttavat kristillisen dogmatiikan opinkappaleille niiden alkuperäisen hengen. Kristillisten kirkkojen usein ahtaista ja ulkokohtaisista tulkinnoista poiketen Ervast löytää dogmatiikasta ikuisen viisauden ja muuttumattoman tiedon, jonka turvin ihminen voi lopulta saavuttaa kirkastuksen.

IV Jumalan valtakunnan salaisuudet

Kirja valottaa Jeesuksen ajatusta taivasten valtakunnasta ja esittää niitä vaatimuksia, joita ihmiselle asetetaan jos hän mielii tuon valtakunnan löytää. Taivasten valtakunta ei ole mikään paikka tuolla ylhäällä vaan tajunnantila, jonka ihminen voi saavuttaa kehittämällä itselleen vaadittavat sielulliset ominaisuudet.

V Mitä on kristinusko?

Kolme varhaisesitelmää, jotka tarkastelevat Jeesuksen henkilöä jumalana ja ihmisenä, Jeesuksen oppia sekä kristinuskon salaista puolta. Jeesus opettaa, että on olemassa ihmeellinen henkinen elämä jonka ensimmäinen askel on, että ihminen uskoo itsessään olevaan hyvään ja kasvattaa sitä. Näin hän astuutielle, joka avaa hänelle omakohtaisina kokemuksina mm. Raamatun kertomukset Aatamista jaEevasta, Mariasta ja Kristuksesta. Ervast antaa lukijalle myös avaimet näiden kokemusten ymmärtämiseen.

VI Enkelein lankeemus
Tämä varhaisteos asettaa Raamatun kertomukset luomisesta, syntiinlankeemuksesta, vedenpaisumuksesta ja Nooan arkista omille paikoilleen ihmiskunnan historiassa. Historia pitää sisällään runsaasti länsimaiselle luonnontieteelliselle tutkimukselle tuntemattomia tapahtumia ja prosesseja, jotka ovat oleellisella tavalla muovanneet sekä nykyistä ihmiskuntaa että yksilön rakennetta ja jotka Ervast tässä asettaa oikeisiin yhteyksiinsä.

Vll Ihmiskunnan alkuperäinen kielija kirjoitus

Mm. okkultista symboliikkaa, kiinalaista ja egyptiläistä kirjoitusta sekä kabbalaa käsittelevä kirjanen johdattelee selkeästi ns. salaisiin tieteisiin. Ervast kertoo myös numerologiasta ja antaa esimerkkien avulla ohjeita sen tulkitsemiseen.

Mitä on magia?
Ervast ei tässä kirjassaan käsitä magiaa merkityksettömiksi silmänkääntötempuiksi vaan määrittelee sen henkisen elämänkäytännöksi. Hän luo silmäyksen magian historiaan ja esittelee sen eri muotoja. Lukuisin esimerkein varustettu kirja antaa kattavan kuvan magiasta ja kertoo myös, mitense liittyy oleellisella tavalla totuudenetsijän elämään.

Nostradamus ja Cagliostro

Kirja esittelee kaksi menneinä vuosisatoina elänyttä eurooppalaista salatieteilijää. Se kuvailee tällaisten poikkeusyksilöiden elämäntapaa ja yrityksiä välittää omia oivalluksiaan ympäröivään yhteiskuntaan. Nostradamus oli ensisijaisesti etevä näkijä, joka kykeni tavoittamaan tulevaisuuden tapahtumia yli vuosisatojen. Cagliostro puolestaan muistutti aikalaisiaan siitä ikivanhasta viisaudesta, joka on löydettävissä arkiajattelun takaa.

Paavali ja hänenkristinuskonsa

Hyvin elävä ja koskettava kuvaus Paavalista, kristikunnan todellisesta perustajasta ja hänen uskostaan ennen ja jälkeen hänen Damaskoksen tiellä kokemaansa kirkastusta. Ervast kuvailee myös Paavalin aikaisten tosi kristityiden seurakuntajärjestystä ja uskonkokelaiden koulutusta. Ennen kaikkea kirja kuiten kinesittää kristinuskon syvällisen ja vakuuttavan tulkinnan, jonka ydin on siinä, että ihmisellä on ainutlaatuinen tilaisuus ottaa vastaan tajuntaansa Kristus ja siten löytää omakohtaisesti Jumala ja tulla hänen Pojakseen.

Saatavana myös ruotsiksi: Paulus och hans kristendom PekkaErvast

Pahan voittaminen
Kirjassa tutkitaan maailmassa olevan pahan olemusta sekä luonnossa ilmenevänä välttämättömyytenä että ihmisessä olevana tietoisena pahuutena. Luonnossa paha ilmenee rajoituksena, joka luo yksilöllisen, oman olemassaolonsa puolesta taistelevan rnuodon. Ihmisessä ilmenee niin tämän kaltaista pahuutta kuin pahaa tahtoakin, jonka avulla ihminen alistaa ja vahingoittaa ympäristöään ja kanssaihmisiään. Ervast tutkii näiden pahuuden muotojen syntyä,kehitystä ja voittamista.

Pieni Ruusu-Risti – katekismus
Pieni Ruusu-Risti – katekismus tarkastelee kysymysten javastausten muodossa ruusuristiläisyyden peruskysymyksiä: Jeesuksen seitsemää käskyä, uskon ja tiedon kysymystä, Jumalan valtakuntaa sekä jumalanpalvelusta ja sakramenttia. Lisäksi se ottaa kantaa uuden opettajan syntymiseen ihmiskunnan keskuuteen. Loppusanoissa Ervast kuvailee vuoropuhelun muodossa sitä yleistä elämänasennetta ja henkeä, joka on ominainen vilpittömälle totuudenetsijälle.

Ruusu-Ristinerikoistehtävä
Viimeisissä esitelmissään Pekka Ervast tarkastelee teosofista liikettä ihmistä korkeampien voimien inspiraationa, joka ilmenee aikakausien kuluessa välillä voimakkaampana, välillä heikompana. Tässä yhteydessä suurimerkitys on ns. Valkoisella veljeskunnalla, jonka toimintaa Ervast selostaakin laajasti. Ruusu-Ristin tehtävää kirja pohtii niin teosofisen liikkeen osana kuin omana pyrkimyksenään. Viimeinen esitelmä hahmottaa uutta uskonpuhdistusta, jonka Ervast näki olevan alullaan ja jonka yhtenä tarkoituksena on kohottaa yksilöiden mieliä korkeammalle tasolle, enemmän ymmärtämään meidän jokaisen elämäntehtävää.

Salaperäinen ihminen
Lähtökohtanaan Raamatun luomiskertomukset Ervast tutkiii hmisen suhdetta sukupuolisuuteen ja kuolemaan sivuten myös selvänäön vaikeuksia. Kirja selvittää mediumististen henkilöiden tehtävää aikakautena, jolloin ihminen elää eksyksissä, jumalaisen alkuperänsä unohtaneena.

Salatiedettä omin päin
Ihmisen henkisen kehityksen vaiheiden tarkastelua sekäniiden menetelmien analysointia, joiden avulla hän voi kehitystään jouduttaa. Kirja piirtää kehityskaaren ihmisestä alkaen tavallisesta arkisuudesta ja päätyen itsetietoiseen maailmankaikkeuden kansalaiseen.

Sfinksin arvoitus
Näissä esitelmissä Pekka Ervast puhuu teosofisista peruskysymyksistä, kuten kuolemasta, jälleensyntymästä ja iankaikkisesta elämästä.Hän ennustaa egyptiläistä renessanssia, joka ilmenee uusien länsimaisten mysteeriolaitosten syntymisenä, ja puhuu myös uuden ajan jumalkäsitteestä.

Suuret uskonnot

Ervastin pitämistään esitelmistä toimittama kirja esittelee elävästi ja selkeästi suurten maailmanuskontojen vastaukset ikuisiin kysymyksiin kertomalla yhtäältä niiden oppijärjestelmistä ja siveysopeista, toisaalta keskushenkilöistä. Kirja esittelee mm. intialaisten, egyptiläisten ja muhamettilaisten uskonnot, mutta myös Apollonios Tyanalaisen ja Pythagora’an elämänymmärryksen. Verrattaessa näitä keskenään käy ilmi, että kaikki kertovat samasta todellisuudesta ja totuudesta, jota kohti pyrkimällä ihminen pääsee lähemmäs Jumalaa.

Suuri seikkailu

Postuumina ilmestynyt romaani, jota Ervast itse nimittij outsenlaulukseen. Päähenkilö, teosofi tohtori Kotka matkustaa Yhdysvaltoihin etsimään vastauksia polttaviin sisäisiin kysymyksiin ja aavistuksiin. Kirja huipentuu Kotkan voimakkaaseen sisäiseen kokemukseen oman henkisen opettajansa kanssa. Suuriseikkailu käsittelee elävässä ja keskustelevassa muodossa ennen kaikkea uuden uskonpuhdistuksen ja etiikan kysymyksiä.

Teosofian sanoma nykyajalle

Kysymysten ja vastausten muodossa olevan teoksen aihepiiri käsittelee monia teosofisia peruskysymyksiä, kuten eri uskontoja, jälleensyntymistä ja karmaa, Kristuksen olemusta.

Teosofisia muistelmia

Tässä kirjassa Ervast kertoo omasta sisäisestä kehityksestään ja niistä kokemuksista, jotka vuosien mittaan viitoittivat hänen henkistä tietään.

Tieni totuuden lähteelle

Kaksi alunperin lehtikirjoituksina ilmestynyttä omaelämäkerrallista kirjoitus sarjaa. Alkaen varhaisista nuoruuden muistoista Ervast piirtää kehityksensä kaaren pysähtyen tärkeimpiin kokemuksiinsa. – Joka haluaa tutustua Ervastin sydämelliseen ja laajakatseiseen henkilöön saa tästä kirjasta rohkeutta pyrkimyksessään hyvään, sillä siitä henkii vilpittömän ja tinkimättömän totuudenetsijän elämänkokemus.

Totuuden ruumis

Jeesus Kristus antoi meille 7 käskyä, voimme sanoa, janämä käskyt ovat suhteessa meidän auraamme, ne puhdistavat meidän sielullista olemustamme ja rakentavat meissä sitä taivaankaarta, jota pitkin meidän pitää kulkea totuuden ruumiin luo.

Tähtikoulut

Kuvaus aurinkokunnasta ihmisen kehitysjärjestelmänä, jossa astrologisilla voimilla on tärkeä osuus. Nämä voimat keskittyvät eri planeettoihin, joista kukin muodostaa oman ominaisuutensa ihmispsyykeeseen.

Uni ja kuolema

Esitelmäsarja vuodelta 1933 tarkastelee mitä ihmiselle okkultisen tiedon valossa unen aikana tapahtuu. Se kertoo myös ihmisen kuolemanjälkeisistä kokemuksista ja tiloista ja antaa viitteitä menetelmästä, jonka avulla kuolema on lopulta voitettavissa.

Uudesti syntyvä Suomi

Ervast tutkii kansallisuuden perustasta käsin maamme kansallishengen olemusta ja historiaa sekä mahdollisia tulevaisuuden muotoja. Kirjassa painotetaan kunkin kansan erityisasemaa historian näyttämöllä ja koetetaan hahmottaa historiallisen prosessin vaatimuksia Suomen kansalle.

Uskonnosta ja elämästä

Tämä vuosisadan alussa julkaistu teos julistettiin ilmestyessään kirkon taholta pannaan. Uudemmista painoksista on sent ähden poistettu arkaluontoisimmat osat. Kirja käsittelee kantaaottavasti kirkon oppeja ja vertaa niitä uskontojen alkuperäisiin opetuksiin. Se pohtii myös totuuden ongelmaa ja sitä, onko totuus löydettävissä ja millä keinoin.

Uusi Jumala

Nykyinen maailmansota on tehnyt vanhat arvot merkityksettömiksi, kirjoitti Pekka Ervast vuonna 1917. Samalla ihmiset ovat kuitenkin alkaneet etsiä elämälleen uusia arvoja. Näitä arvoja Ervast käy läpi tässä pienessä, paljon puhuvassa kirjasessaan.

Uusi uskonpuhdistus
Ervast näkee, ettei kirkko täytä sille asetettua tehtävää yhtäältä siksi, ettei se levitä Jeesuksen oppia, toisaalta koska monelta sen edustajalta puuttuu elävä usko ja etiikka. Nämä esitelmät hahmottavat ennenkaikkea kirkon oppeja koskevaa uskonpuhdistusta, joka korjaisi nämä epäkohdat. Ervast puhuu mm. kirkonopin suhteesta kuolemaan ja Jumalan armoon. Hän kuvailee elävästi pyhityksen tietä, joka on uskonelämän kehitys yksilössä. Lisäksi hän osoittaa, miten Jeesuksen elämä ja kuolema avasi meille jokaiselle portin, joka johtaa taivasten valtakuntaan eli Jumalan kokemiseen.

Valoa kohti

Ervastin varhaisteos käsittelee yleispiirteittäin maailman uskontojen yhteneväisyyttä, ihmisen rakennetta, elämää ja henkisen kehittymisen tietä teosofian valossa.

Vapaamuurariuden kadonnut sana
Vuoropuhelun muodossa vapaamuurariuden sisältöä ja henkeä, muotoja ja tarkoitusperiä esittelevä kirja. Ervastin tiivis katsaus vapaamuurariliikkeen historiaan ja alkuperäiseen sisältöön antaa taustan, jota vasten hänen ehdotuksensa liikkeen uudistamiseksi käy ymmärrettäväksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Tämä teos on omalta osaltaan erinomainen johdatus meidänkin aikanamme yhä uudelleen keskustelua herättävään aiheeseen.

Vihkimyksen polku

Vuonna 1955 julkaistu tiivis katsaus ihmisen historiaan ja kehitykseen okkultisen tiedon valossa. Ihmiskunnalla ja sen piirissä on aina olluthenkisiä opettajia joiden puoleen totuudenetsijät ovat tunteneet vetoa. Kirja kuvaa eri aikakausien vihkimysmenettelyä ja hahmottaa niitä kokemuksia, joita totuudenetsi jäkohtaa vihkimyksen polulla.

Viidennen kulttuurin tehtävä

Teosofian henkinen sisältö on ilmentää sitä Kristuselämää, joka Jeesus Kristuksen saavutuksen kautta laskeutui ihmiskuntaan ja jokasisästä päin inspiroi uuteen henkiseen kulttuuriin. Sen perusohjeina ovat rauha ja rakkaus, kaikkien ihmisten keskinäinen veljeys. Vanha sotainen ja väkivaltainen elämänkäytäntö on poistuva vähitellen näyttämöltä. Teosofinen liike lähti korkealta hengen maailmasta ja se otti vastaan Kristuksen antaman kulttuurisysäyksen. Alusta lähtien sen ohjelmapykäliin on kuulunut veljeyden ytimen muodostaminen. Tässä kirjassa Pekka Ervast tarkastelee teosofista liikettä, joka uutta kulttuuria ilmentäessään joutui läpikäymään myös vanhojen kulttuurien saavutukset. Kirja on keskitetty kuvaus siitä, millä tavoin teosofiset opettajat H. P. Blavatskysta RudolfSteineriin tulivat työssään ja opetuksessaan edustaneeksi eri kulttuureja niidenvoitoissa ja saavutuksissa.

Vuorisaarna
Jeesuksen Vuorisaarna, maailman kirjallisuuden kirkkain helmi, Pekka Ervastin suomentamana ja tulkitsemana. Jeesus viitoittaa elämänohjeillaansen tien, jota seuraamalla ihminen valmistautuu vastaanottamaan itsessään Kristuksen eli löytämään itsessään sen olemuspuolen, joka on lähtöisin Jumalasta. Tämän löydön valossa hän oppii ylittämään erillisyytensä ja kokemaan elämän suurtaykseyttä.

Saatavana ruotsiksi ja englanniksi: Bergspredikan ja TheSermon on the Mount or the Key to Christianity

Yhteiskunnallisia kysymyksiä -sarja:


I Jos Mestareita seuraisimme…

Tässä 1924 julkaistussa kirjasessa Ervast muistuttaa kuulijoitaan veljeydestä ja suree sen unohtumista monissa teosofipiireissä ensimmäisen maailmansodan aikana. Pääasiassa kirja esittelee Mahatma Gandhin elämää, työtä ja vaikuttimia. Se kertoo eläytyen Gandhin suuresta yhteiskunnallisesta tehtävästä sekä hänen laajakatseisesta ja suvaitsevasta elämänymmärryksestään.

II Kuinka soisin maatani hallittavan
Ervast osoittaa laaja-alaisuuttaan tässä yhteiskunnallisia kysymyksiä tarkastelevassa kirjasessa. Teoksessa on lukuisi aoivalluksia, jotka tuntuvat erityisen ajankohtaisilta tänään. Mielenkiintoinen on Ervastin hahmottama kolmijakoinen yhteiskuntamalli, joka keskeisissä kohdissaan yhdentyy toisen suuren tutkijan, Rudolf Steinerin näkemyksiin, vaikka kumpikin päätyi teoriaansa omien havaintojensa kautta.

III Veljeysaate ja pahantekijät

”Kaikilla yhteiskunnilla on lakinsa, joiden mukaan kansalaisten yhteiselämä on järjestetty. – Toisaalta niillä on oikeuslaitoksensa, joka on tarkoitettu olemaan jonkinlainen inhimillinen vertauskuva – luonnonoikeuslaitoksesta.” – Ervast arvostelee tätä inhimillistä oikeutta. Hänmyös analysoi rikoksentekijää ja rikoksen taustalla olevia sieluntiloja. Viimeinen luku tarkastelee rikollisuutta ja sen parantamista yhteiskunnallisena ongelmana.

V Neljä kättä
”Ihmiset jakaantuvat kättensä nojalla neljään eriluokkaan, – ei arvoluokkaan, vaan työryhmään”, sanoo Ervast. Tällöin käsi viittaa yksilön luontaiseen taipumukseen, joka puolestaan määräytyy ihmisen sisäisen rakenteen mukaan. Nämä neljä kättä ovat työmiehen ja taiteilijan käsi, sotamiehen käsi, auttajan ja lohduttajan käsi sekä viimeisenä hallitsijan käsi. Näitä ihmistyyppejä Ervast tarkastelee niin ulkopuolelta kuin sisäisinä, eettisinä ihanteina, joita kohti pyrkiminen on osa uuden, paremman yhteiskunnan rakentumisprosessia.

V Nykyisen ajan ongelma ja senratkaisu
Pekka Ervast pohtii, miksi ihmiskunta ei huolimatta valtavasta kulttuuri- ja taloudellisesta kehityksestä ole löytänyt onnea. Hän selostaa, kuinka onni ja rauha ovat saavutettavissa ainoastaan asettamalla veljeys ja totuus niin yksilöiden kuin kansakuntien päämääriksi käytännön elämässä.

Vl Europpalaisia näköaloja
Ervast tarkastelee historiassa esiintyneitä pyrkimyksiä yhdistää Eurooppa sekä paneurooppalaista liikettä. Hän selventää niitä vaatimuksia, joita Euroopan mahdollinen yhdistyminen ja elämä yleensä asettavat eurooppalaiselle miehelle ja naiselle sekä koko yhteiskuntarakenteelle. Yhteiskunta jakaantuu kolmeen eri alueeseen, joiden tulisi olla toisistaan riippumattomia. Vain näin eurooppalainen yhteiskunta voisi kehittyä paremmaksi kasvuympäristöksi kansalaisilleen.

H. P. Blavatsky:

Evankeliumien esoteerinen luonne

Blavatskyn Lucifer-aikakauslehdessä julkaisema kirjoitussarja tarkastelee evankeliumien salattua, esoteerista luonnetta mm. niiden etymologiaa tutkimalla. Se osoittaa, että kristityt kädet ovat muovanneet niin Raamattuakuin esimerkiksi juutalaisten Kabbalaa myöhempinä aikoina niin, ettei meille ole juurikaan säilynyt alkuperäisiä pyhiä kirjoituksia. Mutta ”pienikin siru oikeata kultaa kimmeltää ikuisesti ja -salatieteilijä voi löytää jälkiä –alkuaikaisista totuuksista”. Näiden luonnetta HPB valottaa tässä kirjasessa.

Hunnuton Isis
Teosofien Vanhaksi Testamentiksi nimitetty Hunnuton Isisilmestyi vuonna 1877 mahtavana kaksiosaisena teoksena. Ensimmäinen osa käsitteli tiedettä ja toinen uskontoja. Suomennos on jaettu neljään osaan: Tiede I ja II sekäTeologia I ja II. Niissä on yhteensä noin 1300 sivua. Tiedettä käsittelevässä osassaBlavatsky arvostelee usein purevasti oman aikansa tieteitä. Ajan tieteelliset metoditolivat kieltämättä vielä melko alkeellisia. Hatarat tutkimusmenetelmät ja tietämättömyys eivät kuitenkaan ärsyttäneet Blavatskya siinä määrin kuin se halveksiva ylimielisyys, jolla 1800-luvun tiedemiehet suhtautuivat muinaiskansojen myyttiseen viisauteen, jota hän itse arvosti. Teologia-osassa Blavatsky esittelee monien eri kulttuurien uskontoja ja esoteerisia oppeja. Verratessaan oman aikansa kaavoittunutta tapauskonnollisuutta, suvaitsemattomuutta ja moraalista rappiota alkuperäisiin uskontoihin hän ei juurikaan näe kehitystä ja edistystä. Kirkkoisät itse ammensivat tietonsa usein samoista muinaisuuden ehtymättömistä lähteistä, jotka he sitten tuomitsivat pakanallisina. Hunnuton Isis esittelee oman kulttuuripiirimme henkistä ja esoteerista traditiota Pythagoraasta gnostikkoihin ja ruusuristiläisiin. Perimmäinen ykseys kaiken todellisen henkisen pyrkimyksen päämääränä heijastuu Hunnuttomasta Isiksestä kuten Blavatskyn muistakin teoksista.

Mitä on okkultismi?

Teosofisen liikkeen perustamisen 100-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistu kokoelma H.P. Blavatskyn kirjoituksia. Uuno Poreen valitsemat tekstit käsittelevät mm. meidän aikakauttamme okkultisesta näkökulmasta, unia, Kalevalaa ja eettisiä kysymyksiä. Monipuolisen ja käytännön elämäänkin liittyvän aihevalinnana nsiosta kirja antaa hyvä käsityksen H.P.B.:n valtavasta ja moniulotteisesta kirjallisesta työstä. Kirjan lopussa oleva lyhyt luku H.P.B. :stä ihmisenä ihmisten parissa hahmottaa Teosofisen liikkeen perustajan temperamenttista ja sykähdyttävää persoonallisuutta.

Salainen Oppi I ja II
Pääteoksensa Salaisen Opin kaksi ensimmäistä osaa H.P.Blavatsky kirjoitti vuosina 1886 – 88. Niin ensimmäinen osa, Maailman synty, kuintoinen, nimeltään Ihmisen synty, jakaantuvat kolmeen jaksoon, joista ensimmäinenesittää Aikain viisauden, ihmiskunnan alkuperäisen uskonnon oppeja kosmisesta kehityksestä vertailemalla niitä suurten uskontojen vastaaviin oppeihin. Toinen jakso käsittelee symboliikan syntyä ja selvittelee eri uskontojen teologiaa osoittaen niiden myyttien ja mysteerioiden todellisen merkityksen. Kolmannessa jaksossa Blavatsky vertailee okkultimia oman aikansa tieteeseen. Rakenteellisesti Salainen Oppi on koottu siten, että se muodostaa mahtavan kommentaarin Dzyanin Kirjasta käännetylle yhdeksälletoista runolle. Tätä kirjaa on sanottu maailman vanhimmaksi ja se on kirjoitettu kielitieteilijöille tuntemattomalla senzarin kielellä. Salainen Oppi on Blavatskyn mukaan 1800-luvun tulkinta näille Dzyanin kirjan stanzoille eikä sellaisena sisällä lopullista totuutta Gupta Vidhasta, salaisesta tieteestä. Kullakin vuosisadalla tehdään yritys näyttää maailmalle mitä tämä tieto on, ja Salainen oppi edustaa oman vuosisatansa osuutta siitä.

Teosofian avain
Teosofian avain on ”selvä esitys kysymysten ja vastausten muodossa siitä siveysopista, tieteestä ja filosofiasta, jonka tutkimistavarten Teosofinen seura on perustettu”. Yli 300-sivuinen kirja käsittelee teosofian ja Teosofisen seuran välistä suhdetta, seuran työtapaa sekä laajasti teosofisia oppeja luonnosta ja ihmisestä, jälleensyntymisestä ym. ”Mitä on teosofia käytännössä” kertoo teosofien itsekasvatuksesta ja eettisestä ihanteesta. Kirjan lopussa oleva laaja sanasto antaa monipuolisuudessaan ja perusteellisuudessaan hyvän taustan teosofisen kirjallisuuden ymmärtämiseen.

Jouko Ikonen:

Veljeni toisesta piiristä
Kaikkinäkevän Johanneksen kirjeitä erään yrityksen toimitusjohtajalle. Johannes avaa suurempaan, yleismaailmalliseen tehtävään valitun johtajan silmät näkemään elämän lainalaisuuksia, sitä tukevia ja toisaalta tuhonvoimia. Johanneksen ”kirjekoulu” tähtää hänen oppilaansa suurempaan itsetuntemukseen ja laajempaan tietoisuuteen, joka aikanaan on tarkoitus valjastaa itseelämän palvelukseen.

William James:

Uskonnollinen kokemus
Amerikkalainen filosofi ja psykologi William James herätti vuosisadan vaihteessa huomiota ennakkoluulottomilla havainnoillaan ja tutkimuksillaan.Tämä kahdenkymmenen luennon sarja käsittelee yksilön uskonnollista rakennetta ja sen ilmenemismuotoja. James esittelee lukuisia käytännön esimerkkejä erityyppisistä uskonnollisista kokemuksista, joiden yhtäläisyyksien ja erojen pohjalta hän pohtii uskonelämän muotojen yleisiä tuntomerkkejä sekä kokemusten merkitystä erityyppisille ja eri elämänvaiheissa oleville ihmisille. Alansa klassikko.

Kalervo Kankaanpää:


Ihminen, kolmen maailman asukas

Esitelmässään Kalervo Kankaanpää tarkastelee ihmisen kolmea olemuspuolta ja niitä maailmoja, joissa hän tämän rakenteensa ansiosta elää. Näiden maailmojen vuorottelua ihmiselämässä hallitsee jälleensyntymisen laki, joka tekee ihmiselämien sarjasta yhden pitkän jatkumon.

Karma ja elämän oikeudenmukaisuus
Kankaanpää selostaa karman lain toimin taperiaatteita jaeri ilmentymiä. Hän pohtii mm. kansojen joukkokarmaa ja karman suhdetta aikamme yleisimpiin sairauksiin sekä osoittaa karman lain yksityiskohtaista luonnetta tarkastelemalla sen ehdottoman oikeudenmukaisuuden.

Vapaamuurarius ihmiskunnan kasvattajana

Ruusu-Ristin entinen puheenjohtaja osoittaa tässä omaan tutkimustyöhönsä perustuvassa esitelmässä, että vapaamuurarijärjestöllä on ollutja on edelleen siihen kohdistetusta arvostelusta huolimatta keskeinen asema ihmiskunnan kasvattajana.

Aimo Mela:

Pekka Ervastin elämäkerta

Pekka Ervast oli suomalainen ajattelija ja tutkija, joka suoritti elämäntyönsä teosofisessa liikkeessä, ensin Suomen Teosofisessa seurassa ja myöhemmin Ruusu-Risti -järjestössä, jonka hän perusti vuonna 1920. Inhimillisen käytännön ja ihmisen ihanteiden välinen ristiriita oli myös Pekka Ervastin toiminnan lähtökohta. Erityisesti häntä askarrutti kulttuurimuotomme keskeisimmän henkisen hahmon – Jeesuksen – antaman esimerkin ja vallitsevan elämänmuodon yhteensopimattomuus. Ervast uskoi, että yksi keskeinen tekijä ristiriidan poistamiseksiolisi oman kulttuuritraditiomme henkisten perusteiden syvemmässä ymmärtämisessä. Hän myös näki, että juuri Jeesuksen antamien elämänohjeiden noudattaminen avaa tien tällaiseen ymmärrykseen ja lopulta myös ihmisen ongelman ratkaisuun. Pekka Ervast sovelsi omassa elämässään näitä elämänohjeita ja kykeni murtautumaan tavanomaisten havaitsemisen muotojen läpi niiden takaiseen maailmaan. Näin Ervastista kehittyi yksiharvoista itsenäisistä eurooppalaisista ihmisen tuntemattomien mahdollisuuksien tutkijoista. Hän kykeni myös välittämään tekemiään havaintoja muille ihmisille.Ervastin tutkimustyön laajuus oli huomattava ja ulottui yhteiskunnallisista kysymyksistä Kalevalan merkitykseen, jälleensyntymisongelman selventämiseen ja maailman sisäisen rakenteen pohdintaan.

H.S. Olcott:

Näin puhui Buddha
Joka haluaa tutustua Buddhaan ja hänen sanomaansa löytää tästä kysymysten ja vastausten muotoon laaditusta kirjasta helppotajuisen ja perusteellisen esityksen buddhalaisuuden historiasta ja filosofisesta perustasta. Kirja pohjautuu Olcottin Ceylonilla suorittamiin tutkimuksiin ja sitä on käytetty oppikirjana niin idän kuin lännen buddhalaisissa kouluissa.

Uuno Pore:


Kaikkiyhteys

Uuno Poreen esitelmistä koottu kirja käsittelee teosofian peruskysymysten lisäksi mm. Graal tarustoa ja druidien viisautta. Pore tutkii mm.Radhakrishnanin ja Walt Whitmanin elämänymmärrystä ikuisen viisauden ilmauksina.Kirjan eri aiheita yhdistävä punainen lanka on ihmisen herääminen kosmisen tajunnan olemassaoloon; Pore näkee ajassamme merkkejä tällaisen kokemuksen yleistymisestä.

Kalevalan arvoitus
Kalevalan arvoitus on koottu Ruusu-Ristin edesmeneen johtajan Uuno Poreen Kalevala-aiheisista esitelmistä. Niissä Pore tulkitsee kansalliseepoksemme keskeisiä taruja niiden symbolisen ja myyttisen sisällön pohjalta. Allegorisesti ymmärrettynä Kalevala johtaa lukijan suurten kysymysten äärelle: se kertoo maailman ja ihmisen synnystä, totuuden tiestä, kuoleman arvoituksesta dramaattisella ja nykyihmistäkin koskettavalla tavalla, joka on ominainen kaikkien kulttuurien taruille ja myyteille.

Kuoleman valtakunnassa

Pore tekee tässä esitelmässä selkoa siitä, mitä ihmiselle kuolemassa okkultisesti katsoen tapahtuu. Hän kuvailee kuolemanjälkeistä matkaa Tuonelan kiirastulen läpi taivaalliseen elämään. Nämä ovat tajunnantiloja, joiden yksityiskohtainen luonne määräytyy yksilön mukaan.

Uuno Poreen suomentamana


Patandshalin jooga-ajatelmat

Patandshalin jooga-ajatelmat käsittelevät ihmisen rakennetta ja menetelmää, jonka avulla hän oppii samastumaan sieluunsa ja siten hallitsemaan mielensä. Ajatelmat jakaantuvat neljään kirjaan: ensimmäinen käsittelee keskittymisen taitoa, toinen sen saavuttamiseen käytettäviä apukeinoja. Kolmas kirja selostaa joogin saavutuksia ja neljäs perehdyttää lukijan eristyneisyyden olemukseen, tilaan, jossa ihminen on sielussaan vapaa suurten vastakohtaparien, kuten hyvä ja pahan, vaikutukselta.

C. Rajagopalachari:

Upanisadit

Upanisadit on hindulaisuuden pyhä kirja, joka ilmentää voimakasta tieteellistä henkeä uskonnollisen etsimisen yhteydessä. Pyhät tarut antavat selkeitä opetuksia ihmisen ja maailman rakenteesta ja menetelmästä, jonka avulla meidän on mahdollista oppia samastumaan siihen ikuiseen, joka meissä piilee.

Richard Wilhelm:


Kultakukan salaisuus

Kultakukan salaisuus on ihmiskunnan vanhimpia säilyneitä tekstejä. Sen merkit koottiin noin 2300 e.Kr. ja tärkeimmät selitykset ovat peräisin Konfultselta ja muilta 600 e. Kr. eläneiltä kiinalaisilta filasofeilta. Kiinalaisille Kultakukan salaisuus on sama kuin Koraani Islamin uskonnossa ja Raamattu kristityille. Kirja kuvaa tajunnan eri vaiheita tiellä kohti valaistumista. – C.G. Jung on laatinut kirjaan alkupuheen, joka selvittää kohta kohdalta eurooppalaisen mielen ongelmia matkalla kohti tätä valaistumista eli kultakukan salaisuutta.